اطلاع نیوز -> ادامه اعتراض کارگران بیکار شده «قند ورامین»/ کارگران هر روز تجمع می‌کنند


246720-769

«کارفرما قصد دارد به مرور کارگران قرار داد موقت را بعد از اتمام قرا داد کاریشان اخراج کند. در حال حاضر کارفرما با ۱۰ نفر از کارگران قرار دادی این موضوع را مطرح کرده اما تسویه حسابی انجام نشده است.»

کارگران قند ورامین امروز نیز در اعتراض به تعطیلی این واحد تولیدی و بلاتکلیفی شغلی‌شان به اجتماع خود در مقابل درب ورودی کارخانه ادامه دادند. این کارگران از اوائل بهمن‌ماه و متعاقب تعطیلی این واحد تعطیلی به طور روزانه در مقابل درب این کارخانه تجمع می‌کنند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند؛ تجمع کنندگان کارگرانی هستند که با سوابق بالا به قراردادهای موقت و دائمی دراین کارخانه مشغول به کار بودند اما بعد از اعلام تعطیلی کارخانه از سوی کارفرما هنوز وضعیت مشخصی ندارند و هر روز مقابل درب کارخانه به امید از سر گیری فعالیت کارخانه تجمع می کنند.

کارگران گفتند؛ در کارخانه قند ورامین ۱۶۰ کارگر رسمی با سوابق بالای ۲۰ سال و ۲۴۰ کارگر قرار دادی با سوابق ۲ تا ۱۶ سال مشغول به کار بودند که اکنون شائبه اخراج کارگران قرار دادی در کارخانه قوت گرفته است.

به گفته کارگران، کارفرما قصد دارد به مرور کارگران قرار داد موقت را بعد از اتمام قرا داد کاریشان اخراج کند. در حال حاضر کارفرما با ۱۰ نفر از کارگران قرار دادی این موضوع را مطرح کرده اما تسویه حسابی انجام نشده است.

بر اساس گفته‌های کارگران قند ورامین، وضعیت ۱۶۰ کارگر رسمی با سوابق ۲۰ سال به بالا هنوز مشخص نیست و اگر مشکلات بازنشستگی کارگران رسمی که مربوط به سختی کارشان است از سوی کارفرما رفع شود غالب کارگران رسمی امکان بازنشسته شده تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور را دارا می‌شوند.

کارگران قند ورامین درباره مشکلات بازنشستگی کارگران دائمی گفتند؛ عمده مشکل کارگران رسمی کارخانه برای بازنشسته شدن این است که دو سال آخر سوابق بیمه‌شان با عنوان شغلی سخت وزیان آور رد نشده است.

به گفته کارگران، عنوان سخت وزیان آور شغلی کارگران این کارخانه هر دو سال یکبار با درخواست کارفرما از سوی تامین اجتماعی تمدید می‌شد اما دو سال است کارفرما این روند را تمدید نکرده است.

کارگران قند ورامین همچنین درباره معوقات حقوقی‌شان می‌گویند: کارگران این کارخانه یک ماه حقوق دی ماه خود را از کارفرما طلب دارند. حتی چند روزی است فیش حقوقی دی ماه کارگران این کارخانه صادر شده اما هنوز پولی به حساب کارگران پرداخت نشده است.

کارگران قند ورامین درباره سایر مطالبات صنفیشان می‌گویند: ۳ سال است که حق کفش و لباس کارگران پرداخت نشده است. همچنین حق بن خوار و بار کارگران نیز به صورت اقساطی به حقوق کارگران افزوده می‌شد.,, , ,

تاريخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳      
تعداد بازدید تعداد بازدید 189      
منتظر نظر شما هستیم !