اطلاع نیوز -> تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه پیام نور قرچک


مراسم تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه پیام نور واحد قرچک برگزار شد.

مراسم تشیع پیکر مطهر شهید گمنام در دانشگاه پیام نور واحد قرچک برگزار شد.

 

Gomnam (1)

Gomnam (2)

Gomnam (3)

Gomnam (4)

Gomnam (5)

Gomnam (6)

Gomnam (7)

Gomnam (8)

Gomnam (9)

Gomnam (10)

Gomnam (11)

Gomnam (12)

Gomnam (13)

Gomnam (14)

Gomnam (15)

Gomnam (16)

Gomnam (17)

Gomnam (18)

Gomnam (19)

Gomnam (20)

Gomnam (21)

Gomnam (22)

Gomnam (23)

Gomnam (24)

Gomnam (25)

Gomnam (26)

Gomnam (27)

Gomnam (28)

Gomnam (29)

Gomnam (30)

Gomnam (31)

Gomnam (32)

Gomnam (33)

Gomnam (34)

Gomnam (35)

Gomnam (36)

Gomnam (37)

Gomnam (38)

Gomnam (39)

Gomnam (40)

Gomnam (41)

تاريخ ۱۵ آذر ۱۳۹۳      
تعداد بازدید تعداد بازدید 48      
منتظر نظر شما هستیم !