اطلاع نیوز -> تفاهم نامه هنر و کوهستان در ورامین امضا شد