اطلاع نیوز -> دو هزار و ۹۰۰ تن پنبه از اراضی گناباد برداشت شد