اطلاع نیوز -> شعار 16 آذر هیهات من الذله است/ مسئولان مراقب تحرکات دشمن باشند