اطلاع نیوز -> همایش «دانشجو، فرهنگ و فناوری» در ورامین برگزار شد